O Putování Hrocha » Projekt Putování Hrocha

Putování Hrocha je způsob, jak se obdarovávat a získávat tak prostředky pro neziskové projekty.

Putování Hrocha sdružuje produkty - reklamní předměty Petra H.Rocha Bindera (knížky, medaile, apod.), které jsou dárkem pro všechny, kteří se rozhodnou přispět určitou konkrétní částku na konkrétní neziskový projekt.

Vycházím z předpokladu, že se neustále něčím obdarováváme, při narozeninách, svátcích, o Vánocích a podobně. Většinou si dáváme tradiční dárky (alkohol, hračky, ponožky...). Nyní je možné dávat i dárky Putování Hrocha, dárky, které pomáhají...

Na počátku byl úmysl pomoci záchraně a obnově
Horního hradu - Hauenštejna. Proto vznikla první knížka Putování Hrocha aneb cesta za Fénixem z Prahy na Horní hrad. Během prvních dvou dnů (bylo to na křtu knížky v rámci festivalu Folková Ohře na Horním hradu) získalo tuto knížku 220 přispěvatelů.
Po patnácti měsících má tuto knížku přes 5.000 lidí a další přibývají.
Za příspěvek nezískávají lidé pouze číslovanou knížku, ale zároveň také volnou rodinnou vstupenku na Horní hrad tak, aby se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak Hauenštejn vzkvétá.

Dalším počinem byly Hornohradské tolary. Alternativa pro všechny, kteří chtějí pomoci, ale dvě stovky a za to knížka je pro ně moc. Proto vznikly tyto drobné pamětní tolary za příspěvek Kč 20,-

A proto, že jsem chtěl nabídnout dárcům i něco vysoce exkluzivního, vznikla emise Stříbrných pamětních medailí Hrochovy poutě do Vatikánu. Číslovaná řada velkých stříbrných medailí ražených v kvalitě proof, v etuích, s certifikátem, opravňovaly jejich majitele k bezplatnému vstupu na všechny veřejné akce Horního hradu během celého roku 2007. Jedná se tedy o takový VIP klub Hornohradský.
Navíc jsou všichni majitelé řádně vepsáni do Knihy, která bude uložena v archivu Hauenštejnské knihovny a bude moci vydávat svědectví příštím generacím.

Počátkem roku 2007 vznikla další knížka Putování Hrocha aneb můj život s mámou, která bude získané prostředky soustředit na projekty sociální. Konkrétně se jedná o
Středisko rané péče a rodící se Hospic v Kovářské a Dětskou odbornou léčebnu v Bukovanech.

V dubnu 2007 jsem spolu s přáteli absolvoval pěší dobové putování z Horního hradu do Itálie, do Vatikánu za Svatým otcem. Celé putování, včetně setkání s papežem Benedictem XVI., je barvitě popsáno ve třetí knížce Putování Hrocha, která získává prostředky na nemovité kulturní památky v Čechách...

A co bude dál? To záleží, na co bude mít poutník Hroch sílu...
Záleží také na vás všech, zda budete dárky Putování Hrocha obdarovávat, aby mohly pomáhat dále...


Představte si, že každý z vás získá tři knížky.
Jednu si ponecháte a dvě věnujete dvěma dalším lidem.
Ti udělají to samé...