O Putování Hrocha » Hroší vyznamenání
Hroší vyznamenání

Cítil jsem potřebu hmatatelnou a důstojnou formou poděkovat těm, kteří nezištně pomáhají.
Proto vznikly Hroší řády a Hroší prsteny.


Image2048875RAD.gifHroší řády

Hroší řád uděluji těm, kteří se zvláště významnou měrou zasloužili o Putování Hrocha.
O jeho propagaci, zdárný průběh a naplnění.
Hroší řád je vyhotoven ve dvou formách.
Zlatá - udělovaná jednotlivcům a stříbrná - udělovaná skupinám, spolkům a společnostem.

Insignie Hrošího řádu je tvořena znakem Petra Hrocha Bindera,
položeným na osmicípý hrotitý kříž, mezi jehož rameny je vpletena kruhová stuha s nápisem OMNIA VINCIT AMOR.
Insignie je zavěšena prostřednictvím očka na zlatozelené stuze s moireé.

Udělování Hroších řádů je plně v kompetenci Petra Hrocha Bindera.


Návrhy na ocenění se mohou zasílat na putovanihrocha@seznam.cz. 

 

Image2099343PRST.gifHroší prsteny

Hroší prsteny uděluji těm, kteří se cítí být Hrošími poutníky, kteří chtějí pomáhat druhým. Těm, kteří se aktivně podílejí na naplnění poslání Putování Hrocha.


Hroší prsten je zlatý se zelenými kameny, smaragdity.

Předávání Hroších prstenů je plně v kompetenci Petra Hrocha BinderaHroší řády i Hroší prsteny vyrábí exkluzivně Graciella s.r.o. a nelze je získat jinak, než prostřednictvím poutníka Hrocha.

 

 

 

 

 

Mezi držitele Hroších řádů a Hroších prstenů patří:

Alena Tůmová

Petr Jan Semík

Zbyněk Trajer

hudební skupina Ginevra

Bohumil Pražák

Petr Lapáček

Petra Trajerová

Ivana Hodíková - Žežulová

Richard Rosenberg

Prokop Hlávka

Jan Melika

Ladislav Jakl

Milan Štěpánek

Petra Trajerová ml.

Petr Mašín

VK Avalon

Dílna U mnicha - pan Petr

Míla Souček

Petr Dvořák